Sorularınız varsa
PRE-SALE
A total of 3333 tokens were issued for a pre-sale totaling 80,000 dollars
Bir Sağlık monitörünün çalışması, akkor boşalımlı optik emisyon spektrometresine (GDOES) dayanmaktadır. Ultra yüksek vakum veya kriyojenik sıcaklık kullanımı gerekli değildir. Sensör, nefes verme havasındaki su buharı varlığına kayıtsızdır ve yüksek bir spektral seçime sahiptir.

Sağlık monitörü, 12V doğru akım nominal voltajı (dahil) ile kullanılmak üzere bir elektrikli aksesuardır. Cihazın arızalanması durumunda voltaj (devre kesildiğinde) ölçülen akım ile çarpılarak (muhtemel arıza ile devre içinden akması öngörülmektedir) 15 volt amperden fazla değildir.

Monitör, iyonizasyon radyasyonsuz,toksik olmayan malzemelerden imal edilmektedir. Cihaz, herhangi bir organizmanın yaşamsal etkinliğinin yanı sıra çevre üzerinde de herhangi bir etki yaratmayacak şekilde izole edilmiştir.

Patlama ve zehirli materyallerin bulunması için cihaz kullanımı, Sağlık monitörü güncellendikten sonra uygulanabilir. Günümüzde cihaz yapısı az hava girişi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer parametrelere gelince, cihaz yukarıda bahsedilen karakteristiklerden dolayı her türlü hava ortamına çok iyi uyar.

Ekshale havasında belirli sayıda gaz varlığı bir göstergedir ve doktor gözetiminde herhangi bir invaziv araştırmanın tam yerine geçmez. İcabında, tıbbi test sonuçları ile bir doktora başvurmak makbuldür.

Kan şekeri seviyesinin tanı ölçütlerinde ihmal edilebilir bir ölçüm hatası var, ancak kılcal kan çekimine karşın daha kusursuz bir gösterge olarak görünüyor.

Bu atılım için patent Rusya Federasyonu'nda tescil edildi.«EKSHALE HAVADAKİ YABANCI ASETON TAKİBİ METODU VE UYGULAMASI İÇİN CİHAZ» RU 2597943 (C1) 2015-07-15.

İNGİLİZCE PATENTİ İNDİR
RUSÇA PATENTİ İNDİR


Sağlık monitörünün klinik denemeleri, Japonya'daki bağımsız bir laboratuarda yürütülmüştür. Ölçümler üç tip hasta ile gerçekleştirildi: Tip 1 diyabet yaklaşık 10 yıl boyunca, tip 1 diyabetin erken evreleri ve yerine göre sağlıklı hastalar. Sonuçlar, Sağlık monitörü tarafından ölçülen solunum aseton seviyesinin doğrusal olarak incelenen tüm kişilerin kan glikoz konsantrasyonlarının miktarına bağlı olduğunu göstermektedir. Daha fazla bilgi edin
Bu adreste çalışmalarımıza aşina olabilirsin:
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Česko, Šestajovice, Komenského 1328/403, zip code 25092

+420228885577
support@healthmonitor.io
Telegram grubumuza katılın:

İLETİŞİM
TEPLO-EXPORT s.r.o.

Ofis : Czech Republic, Šestajovice, Komenského 1328/403, zip code 25092

+420228885577
support@healthmonitor.io
The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with Health Monitor Coin, (ii) have been exposed for some me to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.